Về nơi nông dân thoát nghèo dễ dàng dù ở tâm hạn mặn gay gắt

Cây sả đang làm thay đổi diện mạo huyện cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Cây sả đang làm thay đổi diện mạo huyện cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Cây sả đang làm thay đổi diện mạo huyện cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: K.Q
Lên top