VCLI trồng cây tình nguyện và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Đà Nẵng