Vay tiền qua app: Tiết lộ "thâm cung bí sử" về 1 app của người Trung Quốc

Hai nhân viên từng làm việc cho 1 app vay tiền chia sẻ "thâm cung" của app này. Ảnh: HC
Hai nhân viên từng làm việc cho 1 app vay tiền chia sẻ "thâm cung" của app này. Ảnh: HC
Hai nhân viên từng làm việc cho 1 app vay tiền chia sẻ "thâm cung" của app này. Ảnh: HC
Lên top