Vay tiền qua app: Tiết lộ những khoản thu "cắt cổ" gọi là phí dịch vụ

Văn phòng app cho vay Vdong tại quận 3, TPHCM. Ảnh: PV
Văn phòng app cho vay Vdong tại quận 3, TPHCM. Ảnh: PV
Văn phòng app cho vay Vdong tại quận 3, TPHCM. Ảnh: PV
Lên top