Vay tiền qua app: Bí ẩn văn phòng làm việc của các app cho vay tại TPHCM

Bên trong văn phòng của app One Click Money. Ảnh. PV
Bên trong văn phòng của app One Click Money. Ảnh. PV
Bên trong văn phòng của app One Click Money. Ảnh. PV
Lên top