Vay tiền qua app: App cho vay thừa nhận nhân viên có xúc phạm người vay

App OneClickMoney xác nhận có thực trạng gọi điện đe dọa khách hàng. Ảnh: PV
App OneClickMoney xác nhận có thực trạng gọi điện đe dọa khách hàng. Ảnh: PV
App OneClickMoney xác nhận có thực trạng gọi điện đe dọa khách hàng. Ảnh: PV
Lên top