Vẩy hương vào người phật tử, sư thầy ở Hải Phòng phải giáo dưỡng 3 tháng

Đại đức Thích Bản Phúc - chùa Trung Hành (Hải Phòng) nhận kỷ luật giáo dưỡng 3 tháng. Ảnh Mai Dung
Đại đức Thích Bản Phúc - chùa Trung Hành (Hải Phòng) nhận kỷ luật giáo dưỡng 3 tháng. Ảnh Mai Dung
Đại đức Thích Bản Phúc - chùa Trung Hành (Hải Phòng) nhận kỷ luật giáo dưỡng 3 tháng. Ảnh Mai Dung
Lên top