Vật vã dưới nắng nóng để mưu sinh

Nhiều người lao động nghèo phải vật vã dưới nắng nóng để mưu sinh. Ảnh: Huân Cao
Nhiều người lao động nghèo phải vật vã dưới nắng nóng để mưu sinh. Ảnh: Huân Cao
Nhiều người lao động nghèo phải vật vã dưới nắng nóng để mưu sinh. Ảnh: Huân Cao
Lên top