Vào thuỷ điện Rào Trăng 3: “Thông đường đến đâu, quân đội tiếp cận đến đó”

Lượng lực quân đội nỗ lực thông đường vào cứu nạn. Ảnh: CTV
Lượng lực quân đội nỗ lực thông đường vào cứu nạn. Ảnh: CTV
Lượng lực quân đội nỗ lực thông đường vào cứu nạn. Ảnh: CTV
Lên top