Vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế và di chuyển nội địa bằng PC COVID

Các tài xế xe hàng quét mã QR-Code và các giấy tờ liên quan qua màn hình tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các tài xế xe hàng quét mã QR-Code và các giấy tờ liên quan qua màn hình tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các tài xế xe hàng quét mã QR-Code và các giấy tờ liên quan qua màn hình tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top