Vào nghề - Khoảng cách từ giảng đường đến tòa soạn...

Trong 4 năm ngồi trên giảng đường, tôi luôn là một cô sinh viên báo chí tràn đầy tự tin và đam mê đối với nghề báo.
Trong 4 năm ngồi trên giảng đường, tôi luôn là một cô sinh viên báo chí tràn đầy tự tin và đam mê đối với nghề báo.
Trong 4 năm ngồi trên giảng đường, tôi luôn là một cô sinh viên báo chí tràn đầy tự tin và đam mê đối với nghề báo.
Lên top