Vào mùa cam sành nổi tiếng ở Tuyên Quang những ngày giáp Tết

Vườn cam sành trên chục tuổi ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Ảnh: Hoàng Phương
Vườn cam sành trên chục tuổi ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Ảnh: Hoàng Phương
Vườn cam sành trên chục tuổi ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Ảnh: Hoàng Phương
Lên top