Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Vàng mã đưa ông Táo "về trời", tiền tỉ "hạ giới" hoá tro

Mỗi dịp lễ tết, người Việt lại bỏ ra số tiền không nhỏ phục vụ cho việc đốt vàng mã.
Mỗi dịp lễ tết, người Việt lại bỏ ra số tiền không nhỏ phục vụ cho việc đốt vàng mã.
Mỗi dịp lễ tết, người Việt lại bỏ ra số tiền không nhỏ phục vụ cho việc đốt vàng mã.
Lên top