Vụ “Sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc”:

Vẫn trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ

Hiện trường vụ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ (Phú Quốc). Ảnh: LT
Hiện trường vụ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ (Phú Quốc). Ảnh: LT
Hiện trường vụ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ (Phú Quốc). Ảnh: LT
Lên top