Vẫn tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. Ảnh: Nam Dương
Người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. Ảnh: Nam Dương
Người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. Ảnh: Nam Dương
Lên top