Vận tải khách giảm trên 70% sản lượng và doanh thu

Vận tải khách giảm trên 70% sản lượng và doanh thu. Ảnh: GT
Vận tải khách giảm trên 70% sản lượng và doanh thu. Ảnh: GT
Vận tải khách giảm trên 70% sản lượng và doanh thu. Ảnh: GT
Lên top