Vận tải hành khách liên tỉnh: Thiếu "2 mũi vaccine", thiếu nhân lực vận hành

Sáng 12.10, bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vẫn vắng tanh. Ảnh: T.Vương
Sáng 12.10, bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vẫn vắng tanh. Ảnh: T.Vương
Sáng 12.10, bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vẫn vắng tanh. Ảnh: T.Vương
Lên top