Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn phòng Trung ương Đảng: Ủng hộ người dân vùng lũ lụt 450 triệu đồng