Vụ: "Thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng được Vũ “nhôm” “cấp nhà”:

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ông Hồ Ánh giải trình

Căn nhà 51 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng.
Căn nhà 51 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng.
Căn nhà 51 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng.
Lên top