Vụ: "Thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng được Vũ “nhôm” “cấp nhà”:

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ông Hồ Ánh giải trình

Căn nhà 51 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng.
Căn nhà 51 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng.