Văn phòng công chứng Hưng Quảng: Ủy quyền sai, một loạt chứng từ có nguy cơ vô hiệu

Quyết định ủy quyền nhưng không thông qua Sở Tư pháp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quyết định ủy quyền nhưng không thông qua Sở Tư pháp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quyết định ủy quyền nhưng không thông qua Sở Tư pháp. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top