Lý giải việc cửa đóng then cài nơi công sở ngày làm việc đầu năm:

Vẫn ngụy biện