Vận hành cáp treo Tây Yên Tử, khách lên chùa Đồng tăng mạnh

Từ mồng 1 Tết đến nay, chùa Đồng Yên Tử luôn kẹt cứng du khách, tăng ni, phật tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Từ mồng 1 Tết đến nay, chùa Đồng Yên Tử luôn kẹt cứng du khách, tăng ni, phật tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Từ mồng 1 Tết đến nay, chùa Đồng Yên Tử luôn kẹt cứng du khách, tăng ni, phật tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top