Vận động đóng góp ghế đá cho Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi sẽ được khánh thành nhân Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi sẽ được khánh thành nhân Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi sẽ được khánh thành nhân Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top