Vận động doanh nghiệp hỗ trợ người Việt tại Lào phòng chống dịch COVID-19

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân, du khách đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân, du khách đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân, du khách đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Lên top