Vân Đồn thông báo khẩn về một ca nghi nhiễm COVID-19

Các gia đình có người thuộc diện cách ly tại nhà đều có biển gắn trước nhà để thông báo khi khách đến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các gia đình có người thuộc diện cách ly tại nhà đều có biển gắn trước nhà để thông báo khi khách đến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các gia đình có người thuộc diện cách ly tại nhà đều có biển gắn trước nhà để thông báo khi khách đến. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top