Vân Đồn gắn biển "Gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà" cho 1.500 nhà các F2

Hàng nghìn nhà của các F2 ở huyện Vân Đồn được gắn biển này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng nghìn nhà của các F2 ở huyện Vân Đồn được gắn biển này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng nghìn nhà của các F2 ở huyện Vân Đồn được gắn biển này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top