Vẫn còn hàng nghìn tàu cá chưa vào nơi neo đậu để tránh bão số 6

Dự đoán đường đi của bão số 6.
Dự đoán đường đi của bão số 6.
Dự đoán đường đi của bão số 6.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top