Vẫn còn có cán bộ “trây ỳ”, đòi phí “bôi trơn”

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Lên top