Vận chuyển, giết mổ lợn trái phép ở khu vực biên giới Quảng Trị phức tạp

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phun khử khuẩn xe vận chuyển lợn để phòng dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: MD.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phun khử khuẩn xe vận chuyển lợn để phòng dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: MD.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phun khử khuẩn xe vận chuyển lợn để phòng dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: MD.
Lên top