Vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng, canô thế nào để có tính khả thi?

Vận chuyển bệnh nhân tại Bệnh viên Quân y 175. Ảnh: BV Quân y 175
Vận chuyển bệnh nhân tại Bệnh viên Quân y 175. Ảnh: BV Quân y 175
Vận chuyển bệnh nhân tại Bệnh viên Quân y 175. Ảnh: BV Quân y 175
Lên top