Vận chuyển 300 tấn hàng hoá Sơn La, Bắc Kạn hỗ trợ miền Nam chống dịch

Lên top