Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vẫn chưa có câu trả lời “cá ăn được không?”