Văn bản chỉ đạo chưa ráo mực, nước hồ Văn Quán lại kìn kịt rêu xanh