Vaccine Sputnik V đóng ống tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng

Vaccine Sputnik V đóng ống tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh minh hoạ
Vaccine Sputnik V đóng ống tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh minh hoạ
Vaccine Sputnik V đóng ống tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh minh hoạ
Lên top