Vaccine Nano Covax và câu chuyện của GS Hoàng Thuỷ Nguyên 60 năm trước

GS. Hoàng Thủy Nguyên tham gia nghiên cứu sản xuất vắc xin từ 60 năm trước. Ảnh: TL
GS. Hoàng Thủy Nguyên tham gia nghiên cứu sản xuất vắc xin từ 60 năm trước. Ảnh: TL
GS. Hoàng Thủy Nguyên tham gia nghiên cứu sản xuất vắc xin từ 60 năm trước. Ảnh: TL
Lên top