Vaccine COVID-19 ở trong kho, nhưng chưa tiêm được vì thiếu giấy xuất xưởng

Tiêm vaccine COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Tiêm vaccine COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Tiêm vaccine COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top