Vaccine chống COVID-19: Cuộc đua “nội bộ” của 4 nhà sản xuất vaccine Việt

Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh - Thanh Chân
Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh - Thanh Chân
Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh - Thanh Chân
Lên top