Vắc xin phòng bạch hầu: Cần tuân thủ nghiêm quy trình bảo quản, tiêm ngừa

Người dân đến hỏi vắc xin tiêm ngừa bệnh bạch hầu. Ảnh: THANH TUẤN
Người dân đến hỏi vắc xin tiêm ngừa bệnh bạch hầu. Ảnh: THANH TUẤN
Người dân đến hỏi vắc xin tiêm ngừa bệnh bạch hầu. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top