Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vạ vật ở bến xe khi trở lại Sài Gòn lúc nửa đêm

Nhiều người vạ vật ngủ lại bến xe Miền Đông chờ tới sáng đón xe buýt về nhà.  Ảnh: N.S
Nhiều người vạ vật ngủ lại bến xe Miền Đông chờ tới sáng đón xe buýt về nhà. Ảnh: N.S