Và khoảng trống một bản tin

Vĩnh Quyền ở Trường Sa năm 1993.
Vĩnh Quyền ở Trường Sa năm 1993.