Va chạm xe tải, 2 cha con tử vong

Vị trí và hiện trường vụ tai nạn (ảnh nhỏ) ngay tại cầu vượt Bến Thủy 2
Vị trí và hiện trường vụ tai nạn (ảnh nhỏ) ngay tại cầu vượt Bến Thủy 2
Vị trí và hiện trường vụ tai nạn (ảnh nhỏ) ngay tại cầu vượt Bến Thủy 2