Va chạm xe container, bé trai 6 tuổi tử vong

Va chạm container, một bé trai 6 tuổi tử vong. Ảnh: Thuỳ Trang
Va chạm container, một bé trai 6 tuổi tử vong. Ảnh: Thuỳ Trang
Va chạm container, một bé trai 6 tuổi tử vong. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top