Va chạm với xe tải, con chết, mẹ nguy kịch

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong (ản H.Q)
Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong (ản H.Q)
Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong (ản H.Q)