Va chạm sà lan, ca nô chìm, 4 người rơi xuống biển

Vịnh Nha Trang. Ảnh: PV
Vịnh Nha Trang. Ảnh: PV
Vịnh Nha Trang. Ảnh: PV
Lên top