Va chạm mạnh, xe container và xe máy bốc cháy ngùn ngụt

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.
Lên top