Ủy ban ATGT yêu cầu kiểm tra toàn bộ xe ôtô đưa, đón khách du lịch

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầukiểm tra toàn bộ các xe ôtô đưa/đón khách du lịch. Ảnh LDo
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầukiểm tra toàn bộ các xe ôtô đưa/đón khách du lịch. Ảnh LDo
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầukiểm tra toàn bộ các xe ôtô đưa/đón khách du lịch. Ảnh LDo
Lên top