Ủy ban ATGT quốc gia và Bosch ký hợp tác về ATGT

Hình ảnh lễ ký kết giữa Ủy ban ATGT quốc gia và Bosch.  Ảnh: T.H
Hình ảnh lễ ký kết giữa Ủy ban ATGT quốc gia và Bosch. Ảnh: T.H
Hình ảnh lễ ký kết giữa Ủy ban ATGT quốc gia và Bosch. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM