Ủy ban ATGT Quốc gia: Cần xử nghiêm 3 xe khách dàn hàng trên cao tốc