Ưu tiên nguồn vốn, tập trung đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại 
hội thảo. Ảnh: Tô Thế
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tô Thế
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tô Thế
Lên top