Toàn bộ học sinh trở lại trường:

Ưu tiên dạy bù kiến thức trong thời gian học online

Học sinh mầm non ở Hà Nội trở lại trường vào ngày 11.5. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh mầm non ở Hà Nội trở lại trường vào ngày 11.5. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh mầm non ở Hà Nội trở lại trường vào ngày 11.5. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top